Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Engelskspråklig litteratur og kultur

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger og tekster
 • beherske terminologi til å analysere skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksformer
 • drøfte språklig særpreg ved tekster i ulike sjangrer fra ulike perioder og regioner
 • vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt, nyansert og presist ordforråd til å kommunisere om litteratur og kultur
 • drøfte lange og språklig krevende framstillinger med allment, faglig og litterært innhold
 • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i muntlige og skriftlige sjangrer
 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter i skjønnlitterære tekster
 • produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke et representativt utvalg av tekster fra litteraturhistoriske epoker i den engelskspråklige litteraturen, fra renessansen og fram til vår tid
 • analysere minst to lengre skjønnlitterære verk
 • analysere og vurdere en film og et utvalg av andre kunstneriske uttrykksformer innen engelskspråklig kultur
 • tolke litterære tekster og andre kulturuttrykk i et kulturhistorisk og samfunnsmessig perspektiv
 • drøfte et utvalg sakprosatekster fra engelskspråklig kultur og samfunnsliv
 • drøfte USAs og Storbritannias kulturelle posisjon i verden i dag og bakgrunnen for den
 • drøfte aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra engelskspråklig litteratur og kultur og vurdere prosessen

Side 9 Av 10

Ressurser for engelsk studiespesialisering

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!