Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Engelskspråklig litteratur og kultur

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger og tekster
 • beherske terminologi til å analysere skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksformer
 • drøfte språklig særpreg ved tekster i ulike sjangrer fra ulike perioder og regioner
 • vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt, nyansert og presist ordforråd til å kommunisere om litteratur og kultur
 • drøfte lange og språklig krevende framstillinger med allment, faglig og litterært innhold
 • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i muntlige og skriftlige sjangrer
 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter i skjønnlitterære tekster
 • produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke et representativt utvalg av tekster fra litteraturhistoriske epoker i den engelskspråklige litteraturen, fra renessansen og fram til vår tid
 • analysere minst to lengre skjønnlitterære verk
 • analysere og vurdere en film og et utvalg av andre kunstneriske uttrykksformer innen engelskspråklig kultur
 • tolke litterære tekster og andre kulturuttrykk i et kulturhistorisk og samfunnsmessig perspektiv
 • drøfte et utvalg sakprosatekster fra engelskspråklig kultur og samfunnsliv
 • drøfte USAs og Storbritannias kulturelle posisjon i verden i dag og bakgrunnen for den
 • drøfte aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra engelskspråklig litteratur og kultur og vurdere prosessen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!