Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger i samfunnsfaglige tekster
 • analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem
 • vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner
 • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer
 • beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger
 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv
 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål
 • produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk
 • bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet
 • drøfte politiske forhold og system i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA
 • drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land
 • analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert
 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden
 • tolke minst ett større skjønnlitterært verk og en film og et utvalg av annen engelskspråklig litteratur fra 1900-tallet og fram til i dag
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen

Side 8 Av 10

Ressurser for engelsk studiespesialisering

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!