Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger i samfunnsfaglige tekster
 • analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem
 • vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner
 • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer
 • beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger
 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv
 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål
 • produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk
 • bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet
 • drøfte politiske forhold og system i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA
 • drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land
 • analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert
 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden
 • tolke minst ett større skjønnlitterært verk og en film og et utvalg av annen engelskspråklig litteratur fra 1900-tallet og fram til i dag
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!