Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Internasjonal engelsk

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for oppbygning av tekster i ulike sjangrer
 • analysere språklige virkemidler i ulike typer tekster
 • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
 • gjøre rede for egne språklæringsstrategier og språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art
 • forstå og drøfte lengre framstillinger om allmenne og faglige emner
 • bruke situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige og interkulturelle sammenhenger
 • skrive tekster med god struktur og sammenheng om allmenne, faglige og litterære emner
 • presentere fagstoff muntlig, skriftlig eller i form av sammensatte tekster
 • bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk
 • bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff
 • gjøre rede for og vurdere kildebruk

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter
 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer
 • drøfte et utvalg av litteratur og sakprosa fra tiden etter 1950 og fram til i dag
 • analysere og drøfte minst ett lengre litterært verk og en film
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!