Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Internasjonal engelsk

Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for oppbygning av tekster i ulike sjangrer
 • analysere språklige virkemidler i ulike typer tekster
 • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
 • gjøre rede for egne språklæringsstrategier og språklæringsmål

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art
 • forstå og drøfte lengre framstillinger om allmenne og faglige emner
 • bruke situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige og interkulturelle sammenhenger
 • skrive tekster med god struktur og sammenheng om allmenne, faglige og litterære emner
 • presentere fagstoff muntlig, skriftlig eller i form av sammensatte tekster
 • bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk
 • bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff
 • gjøre rede for og vurdere kildebruk

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter
 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer
 • drøfte et utvalg av litteratur og sakprosa fra tiden etter 1950 og fram til i dag
 • analysere og drøfte minst ett lengre litterært verk og en film
 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen

Side 7 Av 10

Ressurser for engelsk studiespesialisering

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!