Gjørtlerfaget

Programområdekode: DTGTL3----

Varighet: 3 År:

Tilhører utdanningsprogram Håndverk, design og produktutvikling

Læreplaner særløp

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålGjørtlerfaget
NynorskGjørtlarfaget
DavvisámegiellaLeikejeaddjifága
EnglishBrazing