Programområde for blomsterdekoratør - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produktutvikling

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • konkretisere og grunngi idé, design og arbeidsprosess i eige arbeid med blomster, som grunnlag for kommunikasjon med kundar og kollegaer
 • lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon
 • gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk materiale
 • forklare varebehandling og gi relevant informasjon om plantar, blomster og produkt
 • gjere greie for symbolfunksjon og historie til ulike botaniske materiale i blomsterdekoratørfaget
 • kvalitetssikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer i eigen produksjon
 • berekne innkjøp av blomster og råvarer og kalkulere pris på produkt og tenester
 • diskutere og ta stilling til estetiske og etiske normer i blomsterdekoratørfaget
 • definere kriterium for kvalitet og vurdere kvaliteten av eige arbeid
 • presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • finne fram til og vurdere aktuelle produkt, teknikkar, uttrykk og trendar i marknaden

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!