Programområde for blomsterdekoratør - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I blomsterdekoratørfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i blomsterdekoratørfaget inneber å uttrykkje seg visuelt og verbalt om design, komposisjon, arbeidsprosessar, produkt og tenester. Det inneber å bruke fagterminologi i kommunikasjon med kundar, kollegaer og leverandørar og å delta i faglege diskusjonar.

Å kunne lese i blomsterdekoratørfaget inneber å tolke skriftleg og visuelt språk. Det inneber å forstå og bruke arbeidsteikningar med teikn og symbol. Det inneber vidare å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur.

Å kunne rekne i blomsterdekoratørfaget inneber å kalkulere kostnader for varer og tenester og forstå proporsjonar og geometriske to- og tredimensjonale grunnformer.

Å kunne bruke digitale verktøy i blomsterdekoratørfaget inneber å hente inn informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon. Vidare inneber det å utvikle faglege produkt og tenester og dokumentere eige arbeid og eigen kompetanse.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!