Programområde for blomsterdekoratør - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Omtale av programfaga

Produksjon

Programfaget handlar om framstilling av blomsterprodukt og tenester ved å bruke aktuelle uttrykk og teknikkar. Dette inneber planlegging og gjennomføring av praktisk produksjon i blomsterdekoratørfaget. Utvikling av handverksferdigheiter og teknikkar og bruk av reiskapar i arbeid med botanisk materiale er sentralt. Kreativitet, nytenking og medvit om estetiske normer inngår i utforming av design og i val av arbeidsmetodar. Forholdet mellom form, farge og eigenskapar ved materiala inngår i programfaget. I programfaget inngår også rutinar for helse, miljø og tryggleik knytte til arbeidet med blomster.

Produktutvikling

Programfaget handlar om planlegging og utvikling av produkt og tenester i blomsterdekoratørfaget. Dokumentasjon, presentasjon, kvalitetssikring og vurdering av eigne blomsterprodukt og eigen arbeidsprosess inngår. Kvalitetssikring inneber kommunikasjon om og presentasjon av eigne produkt. Forholdet mellom marknad, økonomi og produksjon er element i faget. Programfaget handlar også om etiske problemstillingar og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!