Programområde for blomsterdekoratør - Læreplan i felles programfag Vg2 (BLD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer
  • analysere person, rom, underlag og føremål på bakgrunn av samanheng og stilhistorie, og grunngi val av fagleg arbeid
  • eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar
  • lage faglege produkt i ulike stilar, uttrykk og teknikkar relaterte til ulike kulturar
  • vurdere og analysere ulike faglege produkt i lys av stilhistoria, tradisjonane og historia til handverket
  • bruke materiale på økonomisk måte
  • analysere botaniske materiale og deira eigenskapar som grunnlag for å lage faglege produkt i ulike stilar og uttrykk
  • bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg måte
  • utføre arbeidsprosessar i samsvar med etiske og estetiske normer i faget
  • dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!