Tverrfaglig eksamen ambulansefag (AMB2004)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Tverrfaglig praktisk Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Praktisk Praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tverrfaglig eksamen ambulansefag
Nynorsk Tverrfagleg eksamen ambulansefag
Nordsamisk Fágaidrasttideaddji eksámen ambulánsafágat
Engelsk Interdisciplinary Examination for Ambulance Workers
Fagkode:

AMB2004 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!