Vi inviterer skoleledere til digitalt informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023.

I møtet vil vi blant annet orientere om:

  • datoer for gjennomføring
  • tilgangsstyring i Altinn
  • påmelding og gjennomføring i ny teksnisk løsning

Det vil være mulig å stille spørsmål til de ansvarlige fagpersonene for Elevundersøkelsen.

Her kan du melde deg på informasjonsmøtet.

Møtet vil bli tatt opp og lagt ut på våre nettsider.