Digital transformasjon i utdanning

Udir, HK-dir, Sikt, Statped, Nokut og Lånekassen inviterer til en sesjon om digitalisering i utdanningssektoren på dag 2 av årets digitaliseringskonferanse. Konferansen arrangeres av Digitaliseringsdirektoratet.  

Digitalisering kan bidra til å støtte inkluderende læringsmiljøer og livslang læring. I denne sesjonen vil du få førstehånds erfaringer og innsikt fra undervisere, elever, studenter og forskere.

Program:

  • Åpning og velkommen
  • Digital transformasjon i utdanning, faglig innlegg ved Pinar Heggernes, professor og  prorektor ved Universitetet i Bergen
  • Visjon for samarbeid om tverrgående digitale brukerreiser, ved Etatsgruppen for digital transformasjon
  • Innlegg ved forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
  • Erfaringsdelinger fra utdanningssektoren, suksesshistorier og smertepunkter fra ulike perspektiv. Påfølgende samtale og refleksjoner
  • Oppsummering og avslutning

Arrangør: Etatsgruppe for digital transformasjon i utdanningssektoren. De seks underetatene under Kunnskapsdepartementet har fått i oppdrag å bidra til felles utviklingsretning for nyskapende digitale brukerreiser i utdanningssektoren. Denne etatsgruppen vil fortelle om sitt arbeid med tverrgående digitale brukerreiser.

Les mer og meld deg på konferansen hos Digitaliseringsdirektoratet.