FagkodeFagForberedelse/eksamen
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
MEL3005 Tverrfaglig eksamen5t eksamen
EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget5t eksamen
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig6t eksamen
HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4002 Dataelektronikerfaget5t eksamen
BMF3002 Børsemakerfaget5t eksamen
SAM3055 Politikk og menneskerettigheter5t eksamen
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
ARL3103 Anleggsrørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
VOV3103 Veidrift- og veivedlikeholdsfaget, skriftlig5t eksamen
VEN3103 Ventilasjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
IUV3103 IT-utviklerfaget, skriftlig5t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 25t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelse5t eksamen
SPR3024 Gresk 25t eksamen
SPR3027 Latin 25t eksamen
PSP5794 Finsk nivå III5t eksamen
PSP5800 Fransk nivå III5t eksamen
PSP5806 Lulesamisk nivå III5t eksamen
PSP5812 Nordsamisk nivå III5t eksamen
PSP5818 Sørsamisk nivå III5t eksamen
PSP5824 Russisk nivå III5t eksamen
PSP5830 Spansk nivå III5t eksamen
PSP5836 Tegnspråk nivå III5t eksamen
PSP5842 Tysk nivå III5t eksamen
PSP5848 Italiensk nivå III5t eksamen
PSP5854 Japansk nivå III5t eksamen
PSP5860 Arabisk nivå III5t eksamen
PSP5872 Portugisisk nivå III5t eksamen
PSP5878 Albansk nivå III5t eksamen
PSP5884 Bosnisk nivå III5t eksamen
PSP5890 Dari nivå III5t eksamen
PSP5896 Koreansk nivå III5t eksamen
PSP5902 Kurdisk (sorani) nivå III5t eksamen
PSP5908 Persisk nivå III5t eksamen
PSP5914 Polsk nivå III5t eksamen
PSP5920 Somali nivå III5t eksamen
PSP5926 Tamil nivå III5t eksamen
PSP5932 Tyrkisk nivå III5t eksamen
PSP5938 Urdu nivå III5t eksamen
PSP5944 Vietnamesisk nivå III5t eksamen
PSP5950 Amharisk nivå III5t eksamen
PSP5956 Estisk nivå III5t eksamen
PSP5962 Filipino nivå III5t eksamen
PSP5968 Hebraisk nivå III5t eksamen
PSP5980 Latvisk nivå III5t eksamen
PSP5986 Nederlandsk nivå III5t eksamen
PSP5992 Oromo nivå III5t eksamen
PSP5998 Panjabi nivå III5t eksamen
PSP6004 Pashto nivå III5t eksamen
PSP6010 Tigrinja nivå III5t eksamen
PSP6016 Islandsk nivå III5t eksamen
PSP6022 Hindi nivå III5t eksamen
PSP6036 Litauisk nivå III5t eksamen
PSP6042 Thai nivå III5t eksamen
PSP6054 Nygresk nivå III5t eksamen
PSP6060 Ungarsk nivå III5t eksamen
PSP6066 Ukrainsk nivå III5t eksamen
PSP6078 Kroatisk nivå III5t eksamen
PSP6072 Bulgarsk nivå III5t eksamen
REA3036 Biologi 25t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
KEF1008 Kvensk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
KEF1108 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc5t eksamen
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
KEF1010 Kvensk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
KEF1110 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3103 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
HEI3103 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
BMF3103 Børsemakerfaget, skriftlig5t eksamen
DAT3103 Dataelektronikerfaget, skriftlig5t eksamen
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftlig5t eksamen
PSP5974-FOR Kantonesisk nivå III Forenklet5t eksamen
PSP5974-TRA Kantonesisk nivå III Tradisjonell5t eksamen
PSP6048-LAT Serbisk nivå III Latinsk5t eksamen
PSP6048-KYR Serbisk nivå III Kyrillisk5t eksamen
PSP5866-FOR Kinesisk nivå III Forenklet5t eksamen
PSP5866-TRA Kinesisk nivå III Tradisjonell5t eksamen
PSP6084 Kurdisk (kurmanji) nivå III5t eksamen
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftlig6t eksamen