Foreldreundersøkelsen i barnehage

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Den er gratis. 

Ny teknisk løsning i 2024

For gjennomføringen av foreldreundersøkelsen i 2024 vil vi for første gang ta i bruk en ny teknisk løsning.

Spørsmålene vil være de samme, men oppsettet for å administrere undersøkelsen vil se annerledes ut.

Mer informasjon om dette kommer senere.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen mellom 1. november og 20. desember.

Resultatene blir tilgjengelig for barnehager og barnehagemyndighet i rapportportalen 10. januar. De blir publisert i Udirs statistikkbank for offentligheten 15. februar.

Spørsmålene

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. 

Se spørsmålene til foreldreundersøkelsen

Resultatene

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Vi publiserer deler av resultatene på barnehagefakta.no og udir.no. Data fra foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.