Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for restaurant- og matfag

vg1 restaurant- og matfag Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning
Råstoff og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kosthald og livsstil 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Bransje, fag og miljø 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Råstoff og produksjon

Kosthald og livsstil

Bransje, fag og miljø

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 

vg2
kokk- og servitørfag 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Råvarer og produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kosthold, ernæring og helse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Servering, bransje og miljø 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

vg2
matfag 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Råvarer og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Sal og marknad 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Bransje, fag og miljø 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Råvarer og produksjon

Sal og marknad

Bransje, fag og miljø

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.