Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

vg1
bygg- og anleggsteknikk
Eksamen
for privatister
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Tegning og bransjelære 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Tegning og bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
anleggsteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag Ordning
ProduksjonPrivatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Bransjelære

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
byggteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag Ordning
ProduksjonPrivatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
klima-, energi- og miljøteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
overflateteknikk 
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Bransjelære

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 

vg2
treteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.