Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for elektrofag

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Oversikten viser først læreplaner med privatistordning som endres. Læreplaner der privatistordningen ikke endres er tatt med bakerst i oversikten. Dette gjelder Vg3 romteknologi, Vg3 maritim elektrikerfaget, Vg2 flyfag, Vg3 avionikerfaget og Vg3 flytekniske fag.

Vg1 elektrofag Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer

Elenergisystemer

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 automatisering Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Den tverrfaglige praktiske
eksamenen skal blant annet inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3 automatiseringsfaget Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Mekanisk arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer

Mekanisk arbeid

Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 data og elektronikk Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elektronisk infrastruktur 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer

Elektronisk infrastruktur 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg3 dataelektronikerfagetEksamen for privatistar 
Programfag Ordning

System og infrastruktur

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Apparat og utstyr 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

System og infrastruktur

Apparat og utstyr

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2 elenergiEksamen for privatister 
Programfag Ordning

Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer

Automatiseringssystemer

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Den tverrfaglige praktiske
eksamenen skal blant annet inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Kulde- og varmepumpesystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergi- og automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kulde- og varmepumpesystemer

Elenergi- og automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

Læreplaner som ikke endrer eksamensform for privatister: 

Vg3 romteknologi Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Elektronikk og
kommunikasjonsteknologi

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romteknologi og satellitteknikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt. 

Telemetri  

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt. 

Romfysikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske
informasjonssystemer

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Vg3 maritim elektrikerfaget  Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Tele-, data- og sikkerhetssystemer  

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiserte systemer  

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Organisasjon og ledelse

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergisystemer

Tele-, data- og sikkerhetssystemer

Automatiserte systemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet sentralt og sensurert lokalt.
Vg2 flyfag Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Luftfartøylære

Eleven skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Teknisk
vedlikehold I
Privatisten skal opp til en praktisk eksamen.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
Vg3 avionikerfaget Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Vg3
flytekniske fag 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.