Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for service og samferdsel

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818 

Vg1
service og samferdsel 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Administrasjon og økonomi

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Markedsføring og salg 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Sikkerhet og transport 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Administrasjon og økonomi

Markedsføring og salg

Sikkerhet og transport

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
IKT-servicefag
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Drift og vedlikehold

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bruker- og driftsstøtte 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Virksomhetsstøtte 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold

Bruker- og driftsstøtte

Virksomhetsstøtte

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
reiseliv
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Vertskapsrolla

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Sal og marknadsføring 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Etablering og drift 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vertskapsrolla

Sal og marknadsføring

Etablering og drift

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg2
salg, service og sikkerhet
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Markedsføring og salg

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Sikkerhet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Økonomi og administrasjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Markedsføring og salg

Sikkerhet

Økonomi og administrasjon

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
transport og logistikk
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Bransjeteknikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Transport og logistikk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bransjeteknikk

Transport og logistikk 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.