Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for TIP

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Oversikten viser først læreplaner med privatistordning som endres. Vg2 maritime fag er en ganske ny læreplan som ble laget med en privatistordning tilsvarende den som nå innføres for de andre læreplanene. Privatistordningen er derfor ikke endret for Vg2 maritime fag. Læreplanen er likevel tatt med i denne oversikten siden det er foretatt en mindre språklig rettelse, som ellers ikke endrer noe på ordningen. 

Vg1
TIP 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Tekniske tjenester 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Tekniske tjenester

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
arbeidsmaskiner 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Feilsøking og reparasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Feilsøking og reparasjon

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
anleggsmaskin-mekanikerfaget 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Feilsøking og diagnose

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reparasjon og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Feilsøking og diagnose

Reparasjon og vedlikehold

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 Vg2
bilskade, lakk og karosseri
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Karosseri- og lakkteknikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Karosseri- og lakkteknikk

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg2
brønnteknikk
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Leiting, boring

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehald 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

HMS og kvalitet 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Leiting, boring

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehald

HMS og kvalitet

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg skriftleg eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 Vg2
industriell møbelproduksjon
Eksamen for privatistar 
Programfag Ordning

Produktutvikling og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Materiale og teknikkar 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Produktutvikling og produksjon

Materiale og teknikkar

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg2
industritekstil og design 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjonsforberedelse

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Materialer og materialbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og styring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjonsforberedelse

Materialer og materialbruk

Produksjon og styring

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
kjemiprosess 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon og vedlikehold

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kjemisk teknologi 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og vedlikehold

Kjemisk teknologi

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 kjøretøy Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Verkstedarbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Verkstedarbeid

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg2
laboratoriefag
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Laboratoriearbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Laboratoriearbeid

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2 maritime fag Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Drift og operasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Skipstekniske tjenester

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Dekk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Maskin

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Drift og operasjon

Skipstekniske tjenester

Dokumentasjon og kvalitet

Dekk eller Maskin

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
industriteknologi 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reparasjon og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Reparasjon og vedlikehold

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.