Privatistordning i yrkesfag

Utdanningsprogram for naturbruk i Vg2 landbruk og gartnernæring

 

Privatistordninger i programfagene i Vg2 landbruk og gartnernæring fra 010818

Det kan være tidligere elever som har gått over til å bli privatister og som vil ha behov for å ta utsatt eksamen. Forsøkslæreplaner i Vg2 landbruk og gartnernæring som går ut 31/7-2018 har derfor også fått endret eksamensordning for privatister.

Vg2
produksjon, miljø og kvalitet – felles programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.

Landbruk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
forvaltning og drift – felles programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
landbruk – valgfritt programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
gartnernæring – valgfritt programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.