Privatistordning i yrkesfag

Privatister som tar yrkesfag på vg1 og vg2 trenger ikke ta eksamen i fag de tidligere har bestått. Her kan du se oversikt over eksamener i de ulike programfagene.

Utdanningsprogram for design og håndverk

vg1
Design og håndverk
Eksamen for privatister  
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Kvalitet og dokumentasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Kvalitet og dokumentasjon

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
Aktivitør
 Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning
Aktiviseringsfag Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.
Administrasjonsfag Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.
Aktiviseringsfag

Administrasjonsfag
Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 

 vg2
Blomsterdekoratør
 Eksamen for privatistar
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.
Produktutvikling Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.
Produksjon

Produktutvikling
Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 

vg2
Børsemakar 
 Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produktutvikling Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.
Produksjon

Produktutvikling
Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 

vg2
Design og duodji/duodje/duedtie
Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Kulturforståelse Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt..
Duodji/duodje/duedtie Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
 Design og næring Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Kulturforståelse

Duodji/duodje/duedtie

Design og næring
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

 vg2
Design og gullsmedhåndverk 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Gullsmedhåndverk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Design og produktutvikling Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Gullsmedhåndverk

Design og produktutvikling

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

 vg2
Design og tekstil
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon og materialer Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Design og produktutvikling Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon og materialer

Design og produktutvikling

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

 vg2
Design og trearbeid 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produktdesign Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produksjon

Produktdesign
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

 vg2
Frisør
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Frisyredesign  Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i  programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produksjon

Frisyredesign
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt

 

vg2
Interiør og utstillingsdesign
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produktdesign Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produksjon

Produktdesign
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg3
Interiør     
Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Interiørarbeid Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Presentasjon  Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Interiørarbeid

Presentasjon  
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg3
Utstillingsdesign 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Utstillingsarbeid Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Visuell kommunikasjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Utstillingsarbeid

Visuell kommunikasjon
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
Pianostemming og pianoteknikk 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Pianostemming Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i  programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Pianoteknikk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Pianostemming

Pianoteknikk

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

  

vg3
Pianostemming og pianoteknikk 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Pianostemming Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Pianoteknikk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Bransjekunnskap   Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Pianostemming

Pianoteknikk

Bransjekunnskap
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
Smed 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Smedhåndverk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Design og produktutvikling Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Smedhåndverk

Design og produktutvikling
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

 vg2
Ur- og instrumentmaker
Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon og vedlikehold Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produktutvikling Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Produksjon og vedlikehold

Produktutvikling
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg1
Medieproduksjon 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Mediekommunikasjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Mediedesign og medieuttrykk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Medieproduksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Mediekommunikasjon

Mediedesign og medieuttrykk

Medieproduksjon
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
medieproduksjon   
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Mediekommunikasjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Mediedesign og medieuttrykk Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Medieproduksjon Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Mediekommunikasjon

Mediedesign og medieuttrykk

Medieproduksjon
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg3
Mediedesign 
 Eksamen for privatister
Programfag  Ordning
Design Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Strategi og marked Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Prosjektstyring Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Design

Strategi og marked

Prosjektstyring
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

vg1
bygg- og anleggsteknikk
Eksamen
for privatister
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Tegning og bransjelære 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Tegning og bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
anleggsteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Bransjelære

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
byggteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
klima-, energi- og miljøteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

vg2
overflateteknikk 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Bransjelære

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 

vg2
treteknikk 
Eksamen
for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bransjelære

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon

Bransjelære 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utdanningsprogram for restaurant- og matfag

vg1 restaurant- og matfag Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning
Råstoff og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kosthald og livsstil 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Bransje, fag og miljø 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Råstoff og produksjon

Kosthald og livsstil

Bransje, fag og miljø

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 

vg2
kokk- og servitørfag 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Råvarer og produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kosthold, ernæring og helse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Servering, bransje og miljø 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

vg2
matfag 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Råvarer og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Sal og marknad 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Bransje, fag og miljø 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Råvarer og produksjon

Sal og marknad

Bransje, fag og miljø

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Utdanningsprogram for elektrofag

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Oversikten viser først læreplaner med privatistordning som endres. Læreplaner der privatistordningen ikke endres er tatt med bakerst i oversikten. Dette gjelder Vg3 romteknologi, Vg3 maritim elektrikerfaget, Vg2 flyfag, Vg3 avionikerfaget og Vg3 flytekniske fag.

Vg1 elektrofag Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer

Elenergisystemer

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 automatisering Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Den tverrfaglige praktiske
eksamenen skal blant annet inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3 automatiseringsfaget Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Mekanisk arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer

Mekanisk arbeid

Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 data og elektronikk Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elektronisk infrastruktur 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer

Elektronisk infrastruktur 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg3 dataelektronikerfagetEksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

System og infrastruktur

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Apparat og utstyr 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

System og infrastruktur

Apparat og utstyr

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2 elenergiEksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Data- og elektronikksystemer 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Elenergisystemer

Automatiseringssystemer

Data- og elektronikksystemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Den tverrfaglige praktiske
eksamenen skal blant annet inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Kulde- og varmepumpesystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergi- og automatiseringssystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kulde- og varmepumpesystemer

Elenergi- og automatiseringssystemer 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

Læreplaner som ikke endrer eksamensform for privatister: 

Vg3 romteknologi Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Elektronikk og
kommunikasjonsteknologi

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Romteknologi og satellitteknikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt. 

Telemetri  

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt. 

Romfysikk

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Fjernanalyse og geografiske
informasjonssystemer

Privatisten skal opp til skriftlig og muntlig eksamen.
Eksamenene utarbeides og sensureres lokalt.

Vg3 maritim elektrikerfaget  Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Elenergisystemer

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Tele-, data- og sikkerhetssystemer  

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Automatiserte systemer  

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Organisasjon og ledelse

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Elenergisystemer

Tele-, data- og sikkerhetssystemer

Automatiserte systemer

Privatisten skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet sentralt og sensurert lokalt.
Vg2 flyfag Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Luftfartøylære

Eleven skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Teknisk
vedlikehold I
Privatisten skal opp til en praktisk eksamen.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
Vg3 avionikerfaget Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Vg3
flytekniske fag 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utdanningsprogram for service og samferdsel

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818 

Vg1
service og samferdsel 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Administrasjon og økonomi

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Markedsføring og salg 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Sikkerhet og transport 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Administrasjon og økonomi

Markedsføring og salg

Sikkerhet og transport

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
IKT-servicefag
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Drift og vedlikehold

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bruker- og driftsstøtte 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Virksomhetsstøtte 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold

Bruker- og driftsstøtte

Virksomhetsstøtte

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
reiseliv
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Vertskapsrolla

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Sal og marknadsføring 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Etablering og drift 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vertskapsrolla

Sal og marknadsføring

Etablering og drift

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg2
salg, service og sikkerhet
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Markedsføring og salg

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Sikkerhet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Økonomi og administrasjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Markedsføring og salg

Sikkerhet

Økonomi og administrasjon

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
transport og logistikk
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Bransjeteknikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Transport og logistikk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Bransjeteknikk

Transport og logistikk 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utdanningsprogram for TIP

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Oversikten viser først læreplaner med privatistordning som endres. Vg2 maritime fag er en ganske ny læreplan som ble laget med en privatistordning tilsvarende den som nå innføres for de andre læreplanene. Privatistordningen er derfor ikke endret for Vg2 maritime fag. Læreplanen er likevel tatt med i denne oversikten siden det er foretatt en mindre språklig rettelse, som ellers ikke endrer noe på ordningen. 

Vg1
TIP 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Tekniske tjenester 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Tekniske tjenester

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
arbeidsmaskiner 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Feilsøking og reparasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Feilsøking og reparasjon

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
anleggsmaskin-mekanikerfaget 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Feilsøking og diagnose

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reparasjon og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Feilsøking og diagnose

Reparasjon og vedlikehold

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 Vg2
bilskade, lakk og karosseri
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Karosseri- og lakkteknikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Karosseri- og lakkteknikk

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg2
brønnteknikk
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Leiting, boring

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehald 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

HMS og kvalitet 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Leiting, boring

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehald

HMS og kvalitet

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg skriftleg eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

 Vg2
industriell møbelproduksjon
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Produktutvikling og produksjon

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Materiale og teknikkar 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Produktutvikling og produksjon

Materiale og teknikkar

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg2
industritekstil og design 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjonsforberedelse

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Materialer og materialbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og styring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjonsforberedelse

Materialer og materialbruk

Produksjon og styring

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
kjemiprosess 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon og vedlikehold

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kjemisk teknologi 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og vedlikehold

Kjemisk teknologi

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 kjøretøy Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Verkstedarbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Verkstedarbeid

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg2
laboratoriefag
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Laboratoriearbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Laboratoriearbeid

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2 maritime fag Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Drift og operasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Skipstekniske tjenester

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Dekk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Maskin

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Drift og operasjon

Skipstekniske tjenester

Dokumentasjon og kvalitet

Dekk eller Maskin

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
industriteknologi 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning
Produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reparasjon og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Dokumentasjon og kvalitet

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Produksjon

Reparasjon og vedlikehold

Dokumentasjon og kvalitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utdanningsprogram for naturbruk i Vg2 landbruk og gartnernæring

 

Privatistordninger i programfagene i Vg2 landbruk og gartnernæring fra 010818

Det kan være tidligere elever som har gått over til å bli privatister og som vil ha behov for å ta utsatt eksamen. Forsøkslæreplaner i Vg2 landbruk og gartnernæring som går ut 31/7-2018 har derfor også fått endret eksamensordning for privatister.

Vg2
produksjon, miljø og kvalitet – felles programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.

Landbruk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt.

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
forvaltning og drift – felles programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2
landbruk – valgfritt programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
gartnernæring – valgfritt programfag forsøkslæreplan 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon, miljø og kvalitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. 

Landbruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen dersom dette valgfrie programfaget er valgt. 

Produksjon, miljø og kvalitet

Forvaltning og drift

Landbruk eller Gartnernæring 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og ett valgfritt programfag inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

Utdanningsprogram for naturbruk

 

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Bare læreplaner med privatistordning som skal endres er tatt med. Vg3 påbygg naturbruk er derfor ikke tatt med.

 Vg1
naturbruk
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Naturbasert produksjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Naturbasert aktivitet 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Naturbasert produksjon

Naturbasert aktivitet 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
akvakultur 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Drift og produksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Anlegg og teknikk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Oppdrett og miljø 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og produksjon

Anlegg og teknikk

Oppdrett og miljø 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Nyanlegg

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Nyanlegg

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
fiske og fangst 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Drift av fartøy 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Fangst og reiskap 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Drift av fartøy

Fangst og reiskap 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2
heste- og hovslagerfag
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Stalldrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Aktiviteter med hest 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Hest og hestehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Stalldrift

Aktiviteter med hest

Hest og hestehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
landbruk og gartnernæring 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Produksjon og tjenesteyting 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Produksjon og tjenesteyting

Forvaltning og drift 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktiskeksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
gartnernæring 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Planteproduksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Plantebruk 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Omsetning 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Gartnerbedriften 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Planteproduksjon

Plantebruk

Omsetning

Gartnerbedriften 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg3 landbruk Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Plante- og husdyrproduksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utmark og kulturlandskap 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Gårdsdrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Plante- og husdyrproduksjon

Utmark og kulturlandskap

Gårdsdrift 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
reindrift 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Reindriftsbasert produksjon 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reinen og dens naturmiljø 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Økonomi og ressursforvaltning 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Reindriftsbasert produksjon

Reinen og dens naturmiljø

Økonomi og ressursforvaltning 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 
Vg2
skogbruk 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Skogskjøtsel, utmark og bedrift 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

Drift og vedlikehold 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Nye privatistordninger i programfagene fra 010818

Vg1
helse- og oppvekstfag 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Helsefremjande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremjande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

 Vg2
ambulansefag
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Grunnleggende helsefag 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Ambulansemedisin 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Ambulanseoperative emner 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Grunnleggende helsefag

Ambulansemedisin

Ambulanseoperative emner 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i
disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
barne- og ungdomsarbeiderfag 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
fotterapi og ortopediteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3 fotterapi Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg2
helsearbeiderfag 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2
helseservicefag 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Helsefremjande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremjande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg3
apotekteknikk 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 Vg3
helsesekretær
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Vg3
tannhelsesekretær 
Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg2 hudpleie Eksamen for privatister 
Programfag  Ordning

Helsefremmende arbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse 

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Vg3
hudpleiar 
Eksamen for privatistar 
Programfag  Ordning

Helsefremmande arbeid 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Kommunikasjon og samhandling 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 

Helsefremmande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving 

Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga.
Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!