Oversikt over valgfagskoder i LK06 og LK20

Oversikt over hvilke valgfag i  LK06 og LK20 som er samme fag

Valgfag fra 2020  Valgfag før 2020  
Kode Tittel LK20 Utgått fagkode Tittel LK06 
VAL0047Demokrati i praksisVAL0031Demokrati i praksis

VAL0048

Design og redesign VAL0013Design og redesign 
VAL0049Ideer og praktisk forskning VAL0016Forskning i praksis 
VAL0050Fysisk aktivitet og helse VAL0010Fysisk aktivitet og helse 
VAL0051Innsats for andre VAL0037Innsats for andre 
VAL0052Internasjonalt arbeid VAL0019Internasjonalt samarbeid 
VAL0053Kulturarv VAL0025Levende kulturarv 
VAL0054Medier og kommunikasjon VAL0004Medier og informasjon
VAL0055Friluftsliv VAL0028Natur, miljø og friluftsliv 
VAL0056Praktisk håndverksfag VAL0046Praktisk håndverksfag 
VAL0057Utvikling av produkter og tjenester VAL0007Produksjon av varer og tjenester 
VAL0058Programmering VAL0043Programmering 
VAL0059Reiseliv VAL0034Reiseliv 
VAL0060Produksjon for scene VAL0001Sal og scene 
VAL0061Teknologi og design VAL0022Teknologi i praksis 
VAL0062Trafikk VAL0040Trafikk