Videreutdanning for lærere

Studieåret 2017-2018 er det 185 studietilbud som er spesielt opprettet for videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen for lærere var 1. mars.

Udir behandler søknader som er godkjent av skoleeiere frem mot utgangen av april.

Finansiering

Du kan velge mellom to finansieringsordninger. Med vikarordningen frigjøres du fra dine ordinære arbeidsoppgaver. Søker du om stipendordning kan du få inntil 110 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng.

For skoleeiere

Informasjon om søknadsprosedyrer og midler til videreutdanning i 2017-2018.

Søknader om videreutdanning må godkjennes innen 15. mars. Utbetaling av stipend- og vikarmidler for høsten 2017 er i desember.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!