Bli med på digital spørretime om tilskudd til utvikling av læremidler

I 2024 er samlet ramme omtrent 90 millioner kroner for utvikling av læremidler og pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag. Hva lurer du på om ordningen? Bli med på digital spørretime.

9. januar 2024 kunngjorde Utdanningsdirektoratet utlysningen av tilskuddsmidler for læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag.

Søknadsfrist for ordningen er 15. mars 2024. Du kan delta på en digital spørretime der Utdanningsdirektoratet, NAFO og Statped svarer på det du lurer på.

Tidspunkt: 13. februar 2024, 09:00–10:00

Meld deg på møtet, få en bekreftelse på epost og legg den inn i kalenderen din.