Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen for skoleeiere 25. september

Her finner du opptak fra informasjonsmøtet om Elevundersøkelsen for skoleeiere 25. september. 

I møtet ble det blant annet orientert om:

  • datoer for gjennomføring
  • tilgangsstyring i Altinn
  • påmelding og gjennomføring i ny teksnisk løsning

Du finner du mer informasjon på våre nettsider om Elevundersøkelsen