UIDP

UIDP er Udirs nye løsning for identitets- og tilgangskontroll.

Løsningen gir en sikker pålogging for brukere av våre tjenester. Påloggingen gjennomføres med Feide eller ID-porten.

Mange av våre innloggede tjenester krever nå at du først har registrert en konto i UIDP. Her finner du informasjon om hvordan du oppretter en UIDP-konto, og hvem du skal kontakte for å få tilgang til våre ulike tjenester

Mange av våre tjenester krever også at du har fått tilgang via Altinn. Her finner du informasjon om hvordan du får tilgang, og hvem du skal kontakte dersom du mangler tilgang

UBAS fases ut

Vår eldre løsning UBAS styrer fortsatt brukertilgang til en rekke av våre nettjenester, men vil gradvis bli faset ut. Det innebærer at brukere som har hatt tilgang via UBAS, nå må være registrert i UIDP og få tilganger tildelt i Altinn.

Les mer om UBAS