UIDP

UIDP er Udirs påloggingstjeneste som gir sikker pålogging til mange av våre tjenester.

Logg inn i Min konto

Vi tilbyr mange tjenester til skole- og barnehagesektoren. Flere av disse inneholder personopplysninger og konfidensiell informasjon. Det er viktig å sikre disse opplysningene med tilstrekkelig grad av sikkerhet. Dette innebærer blant annet verifisering av brukeridentitet, tilgangsstyring etter tjenstlig behov og at autentisering skjer på en trygg måte.

UIDP er Udirs påloggingstjeneste og sørger for sikker pålogging og rolletstyring for en rekke av våre tjenester. Tilgangsstyringen skjer ved at du får én personlig brukerkonto, kalt Udir-konto. Kontoen kan benyttes på tvers av tjenestene, som gjør at du slipper å opprette separate brukerkontoer for alle systemene.

Påloggingen gjennomføres med Feide eller ID-porten. Ved Feide-pålogging sendes det en SMS med engangskode for de fleste tjenestene. Elever og kandidater slipper SMS med engangskode. For elever og eksamenskandidater uten Feide, så støttes også lokal pålogging med brukernavn og passord.

Opprette Udir-konto

For å benytte UIDP til pålogging krever de fleste tilknyttede tjenestene at du har en Udir-konto i UIDP.  Brukerkontoen gjør at vi kan verifisere brukerens identitet og kontaktinformasjon. Du kan selv registrere og opprette en Udir-konto via selvregistrering.udir.no.

Dersom du er i tvil om du har en Udir-konto, kan du sjekke på minkonto.udir.no. Her finner du informasjon om hvilke systemtilganger og roller du har, også for UBAS-tilknyttede systemer. Du kan også endre din kontaktinformasjon. Elever og kandidater slipper selv å opprette brukerkontoer i UIDP. Dette skjer automatisk via andre systemer i Udir. 

Merk! For å få tilgang til Udirs tjenester så holder det ikke bare å være registrert med en Udir-konto. Du må også være tildelt en rolle for systemet/tjenesten du skal ha tilgang til.

Hvem skal du kontakte?

Tabellen under viser hvem som skal kontaktes for å få tilgang til en tjeneste. 

Har du spørsmål om brukerstøtte skal du ta kontakt tjenestevei. For eksempel skal skoler kontakte sin skoleeier.

Jobber somTa kontakt med

Statsforvalter

Utdanningsdirektoratet
Fylkeskommune Statsforvalteren
Kommune Statsforvalteren
Inntakskontor Statsforvalteren 
Skoleleder  Kommunen
Sensor Statsforvalteren
Klagenemdsmedlem Statsforvalteren
Eksamensvakt Skoleleder
Jobber somTa kontakt med
Statsforvalter Utdanningsdirektoratet
Fylkeskommune Statsforvalteren
Kommune Statsforvalteren
Skoleleder Kommunen
Lærer Skoleleder

Tilganger i andre system

UBAS

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Søknader videreutdanning

Sammenhengen mellom UBAS og UIDP

UIDP er integrert med UBAS, som er Udirs gamle system for brukerhåndtering og pålogging. Integrasjonen gjør at Feide og ID-porten kan benyttes for pålogging til UBAS-tilknyttede tjenester. En forutsetning er at brukeren er registrert med en Udir-konto i UIDP. Informasjon om UBAS.

Behandlingsgrunnlag og behandlingsansvar

Udir er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med driften av Udirs løsning for tilgangskontroll (UIDP). Leverandørene av autentiseringsløsningene som er knyttet til UIDP (ID-Porten og Feide) er ansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer i disse løsningene.

Behandlingsgrunnlaget for Udirs behandling av personopplysninger i UIDP er berettiget interesse etter GDPR Artikkel 6(1)(f). Den berettigede interessen er særlig å sikre konfidensialitet og integritet for de data, herunder de personopplysninger, som er tilgjengelige via de underliggende tjenestene som brukerne kan logge inn i ved bruk av UIDP, dvs. å sikre at disse dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende og sikret mot uberettigede endringer.

Udir vil i UIDP lagre hele eller deler av følgende informasjon: Brukerens navn, fødselsnummer, mobilnummer, e-postadresse og brukerens tildelte roller hos vertsorganisasjonen (f.eks. skoleeier). Innloggingshistorikken blir lagret i en begrenset periode.

Etter personopplysningsloven og GDPR har brukerne nærmere angitte rettigheter knyttet til sine personopplysninger, så som rett til innsyn i personopplysningene, informasjon om hvordan personopplysningene blir behandlet og oppbevart, samt rett til å kreve at feilaktige opplysninger blir rettet eller slettet. Brukerne kan ikke kreve sletting av personopplysninger som Udir trenger for å ivareta sikkerheten i løsningen, herunder for å avdekke eller etterforske eventuelle sikkerhetsbrudd.

Når en bruker benytter Feide eller ID-porten til autentisering i UIDP, vil brukerens fødselsnummer som et ledd i autentiseringen bli overført fra Feide eller ID-porten til UIDP.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, så bruk post@udir.no for henvendelser til oss. Personvernerklæring finner du på udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!