Vurdering av realkompetanse for voksne

Voksne som ikke har videregående opplæring, kan få sin kompetanse  kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert ut i fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Rett til å få realkompetansevurdering for de med voksenrett til videregående

Fra det året en person fyller 25 år, kan hun eller han ha voksenrett til videregående opplæring. Voksne som har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående, kan søke om å få videregående opplæring som er særskilt organisert for voksne.

De som har voksenrett til videregående opplæring, har en lovfestet rett til å bli realkompetansevurdert. Vurderingen er da gratis.

Voksne som har brukt opp retten til videregående

Voksne som ikke har rett til videregående opplæring fordi de har brukt opp denne retten, kan også bli realkompetansevurdert. Dette kan skje ved at den voksne henvises fra NAV eller kommunen, eller ved at den voksne selv tar kontakt med fylkeskommunen og ber om å bli realkompetansevurdert. Dersom den voksne blir henvist av NAV eller kommunen, er det de som dekker kostnadene.

Mange måter å tilegne seg realkompetanse på

Den voksnes realkompetanse kan være tilegnet gjennom formell, uformell og ikke-formell læring. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den bli godkjent.

Kompetansebevis

Resultatet av realkompetansevurderingen skal føres på et kompetansebevis for å dokumentere realkompetansen. Resultatet kan blant annet brukes ved inntak til videregående opplæring for å gi et tilpasset opplæringstilbud.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!