Starte og drive skoler godkjent etter privatskoleloven 6A

Tavla

Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

Før du søker

Slik søker du

Før oppstart

I drift