Utdanningsspeilet 2022

Kostnader til grunnskole

I 2021 brukte kommunene 82 milliarder kroner på de kommunale grunnskolene, noe som er en økning på 7 prosent fra 2020. Utgifter til drift av skolefritidsordningen (SFO) på over 5,3 milliarder kroner kommer i tillegg (Statistisk sentralbyrå 2022c). Staten ga i tillegg et tilskudd til grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven på 3,6 milliarder kroner, inkludert 37 millioner kroner i koronarelatert tilskudd (Utdanningsdirektoratet 2022b).

En elev i en offentlig grunnskole kostet kommunen i gjennomsnitt 135 300 kroner i 2021 (Statistisk sentralbyrå 2022c). Av dette gikk 108 700 kroner til undervisning, skolemateriell og lignende, mens 24 100 kroner gikk til lokaler og skyss. Totalt sett har utgiftene per elev gått opp med 10 000 kroner fra 2020 til 2021.