Utdanningsspeilet 2020

Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. I årets utgave ser vi nærmere på hvordan koronautbruddet preget barnehager, skoler og fagopplæring – og hvordan undervisningen i en heldigitalisert skole fungerte. (Tidligere utgaver at Utdanningsspeilet finner du her.)

Innhold