Situasjonen for lærlinger

Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen. Dette har gått ut over lærlingene og lærekandidatene med læreplass i bedriftene, og mange av dem har vært helt eller delvis permittert. På det meste ble det rapportert om 4 380 permitterte lærlinger og lærekandidater, noe som utgjorde 10 prosent av alle lærlingene og lærekandidatene (Utdanningsdirektoratet 2020).

Siste uken i april var 10 prosent av lærlingene permittert som følge av koronasituasjonen.

Færre permitterte lærlinger siden april

Helt siden toppunktet i slutten av april har antallet permitterte lærlinger og lærekandidater sunket jevnt. Etter sommerferien var antallet redusert til 900, og i midten av november var det bare 141 permitterte lærlinger og lærekandidater. Med flere tiltak for å redusere smitte fra november melder enkelte fylker at de venter en økning i antallet permitterte lærlinger fremover.  

I hele perioden har det vært klart flest permitteringer innenfor restaurant- og matfag og design og håndverk, med rundt halvparten av lærlingene permittert på det meste. Innenfor disse utdanningsprogrammene har særlig kokkelærlinger og frisørlærlinger vært hardt rammet. Dette kan ses i sammenheng med at frisørsalonger og flere restauranter og serveringssteder har måttet stenge (Regjeringen 2020a og b). Frisørsalonger kunne åpne igjen fra uke 18, og mellom uke 18 og 19 var det en betydelig nedgang i antallet permitterte innenfor design og håndverk. Den samme brå nedgangen finner vi ikke i restaurant- og matfag; der har nedgangen vært mindre og jevnere. Restaurant- og matfag har hatt flest permitterte gjennom størstedelen av perioden. Minst berørt har helse- og oppvekstfag og naturbruk vært – med 20 permitterte lærlinger og lærekandidater hver på det meste.

Noen har også mistet læreplassen sin på grunn av koronasituasjonen. Fra 1. mars til og med midten av november 2020 hadde 40 lærlinger mistet sin læreplass som følge av koronasituasjonen. Noen av dem kan ha fått seg ny læreplass (Utdanningsdirektoratet 2020).

Usikkerhet i arbeidsmarkedet på grunn av koronasituasjonen kan ha påvirket muligheten til å få læreplass i bedrift. Det er derfor knyttet stor interesse til hvor mange søkere som har fått seg læreplass i høst. Læreplasser formidles fortløpende gjennom høsten, og nasjonale tall på læreplasser for 2020 publiseres i januar. Foreløpige signaler fra fylkeskommunene tyder på at det har vært mer krevende å finne læreplasser i år enn tidligere, og at flere enn normalt har fått tilbud om Vg3 fagopplæring i skole (FFU 2020).

Det ble avlagt færre fag- og svenneprøver i vår enn tidligere

Det ble avlagt færre fag- og svenneprøver denne våren enn det som har vært vanlig de siste årene. Foreløpige tall viser at det i mars–april 2020 ble avholdt i underkant av 1 700 fag- og svenneprøver. Det er under halvparten så mange som i tilsvarende periode i 2019. I juni og juli i år ble det imidlertid avlagt over 1 000 flere prøver enn i fjor. Dette kan tyde på at en del av kandidatene som på grunn av korona ikke fikk avlagt fagprøven i mars eller april, har tatt prøven i løpet av sommeren.

Tilbakemeldinger fra flere fylkeskommuner tyder også på at opplæringskontorene, bedriftene og prøvenemdene har strukket seg langt for å tilrettelegge for at permitterte lærlinger som skulle gå opp til fag- eller svenneprøve denne våren, har fått avlagt prøven til tross for at de har vært permittert. Myndighetene ga også unntak fra enkelte krav til gjennomføringen av fag- og svenneprøver fra 30. april 2020, for å legge til rette for at flere lærlinger skulle få ta prøven (Regjeringen 2020c). Endelige tall for fag- og svennebrev publiseres i februar 2021.

Kilder

FFU (2020): Møtereferat fra møte i Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU), 8.-9. sept. 2020.

Regjeringen (2020a): Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Pressemelding nr. 62/20, 2020.

Regjeringen (2020b): Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet. Nyhet 07.05.2020.

Regjeringen (2020c): Midlertidige unntak knyttet til fag- og svenneprøver og eksamen. Pressemelding nr. 88, 2020.

Utdanningsdirektoratet (2020): Antall permitterte lærlinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!