Utdanningsspeilet 2020

Oppsummering av barnehage- og skoleåret 2019–20

I Utdanningsspeilet samler vi trådene og gir en oppsummering av viktige utviklingstrekk med utgangspunkt i skoleåret 2019–20. Utdanningsspeilet er også en inngangsport for deg som vil finne flere tall og fordype deg i lengre forskningsartikler.