Digital kompetanse

Den internasjonale studien ICILS

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en internasjonal komparativ studie som kartlegger elevers digitale kompetanse.

Om ICILS

  • ICILS har vært gjennomført internasjonalt i 2013 og 2018 og skal gjennomføres for tredje gang i 2023.
  • Norge deltok forrige gang i ICILS 2013.
  • Omtrent 25 land deltar i den tredje runden, og det er store forskjeller i disse landenes utdanningssystemer. Det gir oss mulighet til å sammenligne elevenes digitale kompetanse på tvers av landene.
  • ICILS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).