Norske elever har gode digitale ferdigheter

Norske elever har gode digitale ferdigheter sammenlignet med elever i andre land. Norge befinner seg blant de beste landene i en internasjonal undersøkelse som tester elevers digitale ferdigheter i 18 land.

 - Norske elever gjør det bra, men vi har høye ambisjoner for digitale ferdigheter og potensialet som ligger i IKT som verktøy er fortsatt ikke tatt ut i skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Skolen bruker lite IKT i fagene

Sammenlignet med andre land er det imidlertid lite bruk av IKT i norske klasserom. Dette gjelder særlig innenfor realfagene og de estetiske fagene. Bare 8 prosent av de norske elevene i undersøkelsen sier de bruker datamaskin daglig på skolen, mens omtrent halvparten rapporterer om ukentlig databruk. Hele 75 prosent av elevene bruker datamaskin hver dag hjemme. Lærerne bruker først og fremst verktøy for tekstbehandling og presentasjon. Det er svært liten bruk av verktøy som for eksempel regneark og digitale læringsspill.

Lærerne er positive til IKT i skolen

Selv om elevene rapporterer om lite bruk av IKT i skolen er lærerne positive til mulighetene som digitale verktøy gir i undervisningen. Kun 15 prosent av lærerne i ungdomsskolen er enige i at IKT-bruk forstyrrer elevenes læring. Hele 89 prosent mener IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Norske lærere har i mindre grad enn lærere i andre land deltatt på ulike former for kompetanseheving innen IKT. Blant skolenes IKT-ansvarlige mener 77 prosent at mangelfulle IKT-ferdigheter hos lærerne er det største hinderet for pedagogisk bruk av IKT.

- Undersøkelsen viser at norske skoler har et godt utgangspunkt for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, men at det fortsatt er store variasjoner i lærernes kompetanse i bruk av IKT i fagene. Lærernes digitale fagkompetanse må styrkes både i lærerutdanningene og ved målrettet etter- og videreutdanning, sier direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen.

Jentene presterer bedre enn guttene

I likhet med mange andre land presterer norske jenter bedre enn guttene. Kjønnsforskjellene i Norge er litt større enn for det internasjonale gjennomsnittet i undersøkelsen. Sosioøkonomisk bakgrunn har mye å si for hvordan elevene skårer på prøven.

Mange elever har for svake ferdigheter

Undersøkelsen deler elevene inn i fire nivåer, og omtrent 30 prosent av de norske elevene befinner seg på de to øverste nivåene. Om lag 24 prosent befinner seg på nivå 1 eller dårligere. Disse har så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert.

- IKT kan gjøre undervisningen mer variert og praktisk for elevene. Vi ser at god bruk av IKT bidrar til mer tilpasset undervisning. Dette er spesielt viktig for elever som sliter på skolen, sier Skarheim.

Om undersøkelsen

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en studie av ungdomskolelevers digitale ferdigheter. Studien er organisert av IEA (The international Association for the Evaluation of Educational Achievement). I alt har 18 land og to provinser i Canada deltatt I ICILS 2013. I Norge deltok 138 skoler på 9. trinn. Elevene gjennomførte en digital test og svarte på spørreskjema. Lærere, rektorer og IKT-ansvarlige har også svart på spørreskjema.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!