Kasusundersøkelse – innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Hva skal til for at innføringstilbud er et godt tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever? I denne rapporten gir Rambøll en inngående beskrivelse av innføringstilbud i 9 kommuner og fylkeskommuner.

Rapporten bygger på data fra Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud, som Rambøll gjennomførte i 2014–2016, samt tilleggsundersøkelser. Kasusundersøkelsen bygger videre på de viktigste funnene fra evalueringen, og gir mer detaljerte beskrivelser av innføringstilbud, og avdekker faktorer som kan hindre eller bidra til utvikling av gode innføringstilbud.

Av rapporten fremgår det at aktive skoleeiere, lærere med god kompetanse, elevenes trygghet og mestringsfølelse, samt gode rutiner for overgang til ordinært tilbud er viktige ingredienser i gode innføringstilbud.