Elevinspektørene 2005 – en analyse av resultatene

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevinspektørene våren 2005. De har analysert både de obligatoriske og de frivillige spørsmålene, og de har sett på resultatene fra årstrinn 5 til og med VKII.

Elevundersøkelsen