Ny teknisk løsning for BASIL og GSI

Utdanningsdirektoratet innfører en ny teknisk løsning for innsamling av data fra grunnskoler og barnehager som skal erstatte dagens BASIL og GSI.

Målet med løsningen er å samle inn data av høy kvalitet om barnehager og grunnskoler på en sikker og brukervennlig plattform. Det er først og fremst den tekniske løsningen som er ny. For regnskapsdelen av BASIL vil det også bli en del endringer i skjema som følge av endringer i barnehageloven.

Høsten 2024 blir første gjennomføring for Basil regnskap, Basil årsmelding og Basil kommuneskjema. Første gjennomføring for GSI er utsatt til høsten 2025.

Systemet vil bruke en ny påloggingsløsning som innebærer autorisasjon og tilgangsstyring gjennom Altinn eller Feide.

Tidsplan for gjennomføring i det nye systemet
SkjemaTidspunkt
Basil Regnskap 2023Sepember 2024
BASIL Årsmelding 2024Desember 2024
GSI Grunnskoleskjema, kulturskoleskjema og voksenskjema 2025September 2025