Ny teknisk løsning for BASIL og GSI

Høsten 2024 innfører Utdanningsdirektoratet en ny teknisk løsning for innsamling av data fra grunnskoler og barnehager som skal erstatte dagens BASIL og GSI.

Høsten 2024 innfører Utdanningsdirektoratet en ny teknisk løsning for innsamling av data fra grunnskoler og barnehager som skal erstatte dagens BASIL og GSI. Målet med løsningen er å samle inn data av høy kvalitet om barnehager og grunnskoler på en sikker, brukervennlig og fremtidsrettet plattform. Det er først og fremst den tekniske løsningen som er ny – innholdet i skjemaene er i liten grad endret. For regnskapsdelen av BASIL vil det også bli en del endringer i skjema som følge av endringer i barnehageloven.

Systemet vil bruke påloggingsløsningen UIDP.

Tidsplan for gjennomføring i det nye systemet
SkjemaTidspunkt
Basil Regnskap 2023sepember 2024
GSI 2024oktober 2024
BASIL Årsmelding 2024desember 2024