Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i eget skjema.

Før rapporteringen

  • BASIL åpner for kommunen 16. november 2018
  • BASIL åpner for barnehagene 1. desember 2018
  • Kommunene har godkjent årsmeldingene for alle barnehagene og levert eget skjema for kommunen 11. januar 2019

  Kommunen setter en frist for barnehagene og orienterer om fristen for innlevering.

  Dere bør gi barnehagene en frist som gjør at dere selv er i stand til å overholde fristen for godkjenning av barnehageskjemaene.

 • I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på registerdata fra Virksomhets- og foretaksregisteret og Nasjonalt barnehageregister.

  Kommunen kan sjekke at alle barnehager ligger i BASIL fra og med 16. november. Dersom barnehager mangler i løsningen, må informasjon om dette sendes til basil@udir.no så raskt som mulig. Husk å oppgi barnehagens organisasjonsnummer.

  Barnehager som ikke er registret i Virksomhets- og foretaksregisteret vil ikke bli registrert i BASIL. Det er derfor viktig at kommunen passer på at barnehageeieren så raskt som mulig sørger for at manglende barnehager blir korrekt registrert i Virksomhets- og foretaksregisteret

  Vær spesielt oppmerksom på barnehager som er lagt ned, er nyåpnet eller har skiftet eier.

  Barnehagens e-postadresse blir overført fra BASIL til Nasjonalt barnehageregister og Virksomhets- og foretaksregisteret. Kommunen bør derfor passe på at de kommunale barnehagene oppgir e-post adresser som er i tråd med kommunens praksis vedrørende e-postadresser.

 • Dersom det er registrert feil e-postadresse eller navn på styrer skal dette endres i Nasjonalt Barnehageregister (NBR) av barnehagen selv.

  For å endre informasjonen må du være logget på i NBR. Pålogging gjøres ved å benytte samme brukernavn og passord som ved pålogging i BASIL. Det er kommunen som har ansvar for å tildele brukernavn og passord i UBAS.

  Du får da mulighet til å endre opplysningene som er feil. Husk å trykke på knappen 'Lagre' nederst på siden etterpå. Opplysningene oppdateres få dager etter at det er endret i NBR.

 •  

  Kommunen og barnehagen bruker UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL.

  Dere kan lese mer om UBAS her.

  Kommunen skal tildele tilgangen til BASIL til barnehagene i UBAS.

 • Dere videreformidler informasjon til barnehagene om innlogging i BASIL og frister. I BASIL ligger det en mal som dere kan bruke for å sende ut informasjon.

  Alle barnehager i kommunen som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema.

Under rapporteringen

 • Barnehagen og kommunen rapporterer via rapporteringsløsningen BASIL (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). 

 • Kommunen fyller ut skjemaet med opplysninger om barnehagemyndigheten og foreldrebetaling i kommunen. Skjemaet finner dere i BASIL under «Kommuneskjema». 

  Opplysningene gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager og omhandler:

  • kommunens satser for inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon
  • antall husholdninger og antall barn som har dekkes av disse ordningene
  • kommunens totale kostnader til inntektsgradert foreldrebetaling.
  • kostnader til betalingsfritak for foreldre ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp
  • eventuelt andre ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen

  Her ser dere malen for kommuneskjemaet 2018

 • Hva er problemet?Hvem kontakter dere?
  Veiledning om hvordan skjemaene skal fylles ut. Barnehagene kontakter kommunen. 
  Kommunen kontakter Fylkesmannen i deres fylke
  Brukerstøtte til BASIL, f.eks. brukernavn og passord. Barnehagene kontakter kommunen. 
  Kommunen kan kontakte IST på e-post basil@ist.com eller telefon 932 39 075
  Brukerstøtte til UBAS, f.eks. brukernavn og passord. Barnehagene kontakter kommunen. 
  Kommunen kontakter Fylkesmannen i deres fylke
  Barnehager mangler i BASIL eller er registrert i feil kommune. Kommunen kontakter Utdanningsdirektoratet på e-post basil@udir.no 
 • Kommunen skal purre på de barnehagene som ikke leverer innen fristen eller som leverer et mangelfullt eller feilaktig utfylt skjema. BASIL er tilrettelagt for at dere kan purre ved å sende e-post til barnehager som ikke har levert innen gitt frist.

 • Fylkesmannen skal følge opp kommunene og

  • ha oversyn med innsamlingen
  • gi faglig veiledning
  • purre på kommuner
  • kvalitetssikre innrapporterte data

  Fylkesmannen gir administrasjonsrettigheter til kommunen for UBAS-pålogging.

Etter rapporteringen

 • Kommunens frist for godkjenning er 11. januar 2019.

  Kommunen skal passe på at de opplysningene barnehagen har levert i årsmeldingsskjemaet stemmer overens med den informasjonen kommunen har om barnehagen.

  Dere må kontrollere opplysningene nøye. I år vil kommunene kunne se de samme advarslene som barnehagen ser, når de leverer skjemaene. Dere kan også eksportere utvalgte data fra årsmeldingen til Excel eller bruke basilrapport.udir.no for å se rapporteringen av flere barnehager på samme tid. Dette kan være til hjelp når dere godkjenner barnehagens rapportering.

 • Skjemaene gir viktig styringsinformasjon til kommunene, staten, foreldre og andre interesserte.

  Tallene publiseres i

 • Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven § 7 andre ledd.

  Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2, jf. § 3-2, benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

  Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for innsamling av statistikk om barnehager gjennom BASIL.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!