Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Før rapporteringen

Under rapporteringen

Etter rapporteringen