Om vurdering når en elev går 9. trinn om igjen

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Aust-Agder om individuell vurdering når en elev går 9. trinn om igjen.

 

Utdanningsdirektoratet viser til e-post av 25.04.2012 med spørsmål om individuell
vurdering når en elev går 9. trinn om igjen. Spørsmålet er hvorvidt eleven kan gå om igjen
9. trinn og beholde karakterene i enkelte fag, eller om alle fagene må vurderes på nytt.

Fylkesmannen vurderer det slik at det blir en form for privatistordning dersom eleven får
beholde karakterene i noen fag. Fylkesmannen mener at alle fagene må vurderes på nytt
dersom en elev går om igjen et år.

Utdanningsdirektoratet deler fylkesmannens vurdering. Det finnes ingen privatistordning i
grunnskolen og det er derfor ikke mulig å gå om igjen og bare få vurdert noen av fagene på
nytt. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarte 20.03.2012 på spørsmål om
privatistordning i grunnskolen i Stortingets spørretime, og understreket at det ikke finnes
noen rett til å forbedre grunnskolevitnemål.

I merknadene til opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd kommenteres muligheten for et ekstra
år i grunnskolen, se odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98). Det er her åpnet for at en
kommune etter søknad kan velge å la en elev gå et år ekstra i grunnskolen dersom det i det
aktuelle tilfellet virker formålstjenlig. Ved et slikt ekstra år må alle fag vurderes på nytt.

Vår referanse: 2012/2696