Fraværsgrense Udir-3-2016

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Rundskrivet gir en oversikt over hele regelverket. Vi har også laget en kortere tekst, fravær i videregående skole.

04.03.2020
Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner. Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Mer informasjon om dette finner dere i  "Skal fraværet unntas, må det dokumenteres".

 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}