Fraværsgrense Udir-3-2016

Fraværsgrensen gjelder for elever i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). 

I dette rundskrivet vil vi gjøre rede for fraværsgrensen. Forholdet mellom fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på kompetansebeviset og vitnemålet, omtales under avsnittet «Hva er skillet mellom fraværsgrensen og annet regelverk»?

Hvis elever ikke får opplæring i et eller flere fag på grunn av streik, vil det ikke regnes som fravær fra opplæringen.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}