Fraværsgrense Udir-3-2016

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Rundskrivet gir en oversikt over hele regelverket. Vi har også laget en kortere tekst, fravær i videregående skole.

01.08.2019
Det kan gis unntak for deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B. Det er gjort endringer flere steder i rundskrivet som følge av dette.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}