Barn som ikke møter på skolen – for skoler og skoleeiere

5. Dokumentasjon ved bekymringsmelding til barnevernet

Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har utarbeidet en anbefaling til hvilken dokumentasjon som må foreligge når dere sender en bekymringsmelding.

Følgende dokumentasjon bør følge med bekymringsmeldingen fra rektor

  • informasjon om dokumentert fravær
  • skriftlig dokumentasjon på oppfølging
  • kopier av brev og andre dokumenter til foreldre

Skolen bør dokumentere telefonsamtaler og andre muntlige samtaler. Ved telefonsamtaler og andre kontakter, eller forsøk på kontakt enten med andre skoler, hos arbeidsgiver eller på bosted, skal det i beskrivelsen stå:

  • hvem som har tatt kontakt
  • hvem som ble kontaktet
  • når (dato)
  • resultatet av hvert kontaktforsøk, opplysninger som er framkommet