Merknader til § 1A-1

Bestemmelsen er endret pr. 1. august 2014 og utfyller opplæringsloven § 13-7a.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}