Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.1 Grunnlaget for vurdering i faget

Vurderingsgrunnlaget har betydning for opplærings- og vurderingspraksis. I kroppsøving er grunnlaget for vurdering endret flere ganger med ulik vekting av innsats, holdninger, samarbeidsevne, ferdigheter, teori og forutsetninger. Kroppsøving er et gjennomgående fag med en felles læreplan for hele det 13-årige løpet, og vurderingsgrunnlaget i faget er nå det samme i grunnskolen og i videregående opplæring.

Grunnlaget for vurdering i faget kroppsøving er regulert i § 3-3 første og andre ledd. Det er gjort endringer i § 3-3 andre ledd for kroppsøvingsfaget. Første og andre ledd må ses i sammenheng. En tilsvarende bestemmelse er fastsatt i forskrift til privatskoleloven § 3-3 første og andre ledd.