Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

3.5 Vurderingsordningen

Vurderingskapitlet i læreplanen beskriver sluttvurderingen, også i privatistordningen. Vurderingsordningene for elever er ikke endret. I kroppsøvingsfaget skal elevene ha en standpunktkarakter på 10. trinn og i videregående opplæring på det nivået faget avsluttes. Elever kan ikke trekkes til eksamen i faget, verken i grunnskolen eller i videregående opplæring.

For privatister i videregående opplæring er eksamensformen endret til en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen. Muntlig-praktisk eksamen skal foregå i samsvar med reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3, se særlig § 3-30. Rammen for muntlig-praktisk eksamen er inntil 45 minutter. En muntlig-praktisk eksamen gir en ramme som gjør at privatistene får vise kompetanse i så store deler av faget som mulig, i samsvar med formålet og kompetansemålene i faget. Privatister som melder seg opp til eksamen etter 1.8.2012, skal gå opp etter ny eksamensordning, det vil si muntlig-praktisk eksamen, og vise sin kompetanse i tråd med målene i den reviderte læreplanen.

Både for elever og privatister er det en sluttvurdering med tallkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-4. Karakteren skal føres på vitnemål og teller ved inntak til videregående opplæring og ved opptak til høyere utdanning.