Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

3.3 Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene der dette er naturlig og på fagets premisser. To av de grunnleggende ferdighetene har endret navn: å kunne uttrykke seg muntlig er endret til muntlige ferdigheter. Å kunne bruke digitale verktøy er endret til digitale ferdigheter. Beskrivelsene av disse ferdighetene er justert.