Obligatorisk pc-ordning i videregående skole

Fylkeskommunen kan kreve at elevene deltar i skolenes utleieordning for bærbare Pc-er. Skolene kan velge om de vil eller ikke vil tillate bruk av private maskiner.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har uttalt seg om skolenes PC-ordninger og adgang til å bruke privat PC i videregående skole.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}