Praksisbrev Udir-2-2017

Nye regler om praksisbrevordningen

Under følger en oversikt over bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven hvor nye regler om praksisbrevordningen er tatt inn.

Opplæringsloven

Kapittel 1

 • § 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Kapittel 3

 • § 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom
 • § 3-2.Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
 • § 3-3.Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa
 • § 3-4.Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
 • § 3-13.Opplæring av elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Kapittel 4

 • § 4-1.Kven som er lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat
 • § 4-2.Særlege rettar og plikter for lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten
 • § 4-3.Godkjenning av lærebedrift
 • § 4-4. Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m.
 • § 4-5. Lærekontrakt og opplæringskontrakt
 • § 4-6. Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt
 • § 4-7.Internkontroll i den enkelte lærebedrifta

Kapittel 13

 • § 13-3.Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring

Forskrift til opplæringsloven

Kapittel 2

 • § 2-3a. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar

Kapittel 3

 • § 3-1. Verkeområde
 • § 3-2. Rett til vurdering
 • § 3-3. Vurdering i fag
 • § 3-7. Samtale om utvikling
 • § 3-11. Undervegsvurdering i fag
 • § 3-12. Halvårsvurdering i fag
 • § 3-14. Sluttvurdering
 • § 3-46. Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve
 • § 3-47Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve
 • § 3-50.Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve
 • § 3-51.Krav om bestått 
 • § 3-54.Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva
 • § 3-56.Ny fag- og sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve
 • § 3-57.Utsett fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve
 • § 3-58.Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva
 • § 3-59.Reaksjonsmåtar ved juks
 • § 3-60.Bortvising frå fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva

Kapittel 4

 • § 4-1.Verkeområde
 • § 4-2. Rett til vurdering

Kapittel 5

 • § 5-2.Kven som kan klage
 • § 5-14.Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

Kapittel 6

 • § 6-1.Verkeområde
 • § 6-11.Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram mv.

Kapittel 6A

 • § 6A-1.Verkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat
 • § 6A-3.Informasjonsplikt
 • § 6A-4.Søknadsfrist
 • § 6A-5.Krav til søknad
 • § 6A-6.Formidling av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar
 • § 6A-7.Avtale om anna organisering av opplæringa
 • § 6A-8.Unntak frå opplæringsordninga for lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

Kapittel 8

 • § 8-1.Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar

Kapittel 11

 • § 11-1.Godkjenning av lærebedrift
 • § 11-2.Opplæringskontor og opplæringsring
 • § 11-4.Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift