Muligheten for et ekstra år i grunnskolen

Elever kan søke om et ekstra år med grunnskole

Elever som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring. Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år i dag. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). 

Les mer i merknadene til opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd, Ot. Prp. nr. 46 (1997-98)

Kommunen må vedta et ekstra år før eleven har fått vitnemål

Dersom en elev skal få innvilget et ekstra år i grunnskolen, må det fattes vedtak om dette før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen. Om eleven har fått utstedt vitnemål, vil det altså ikke være adgang til å innvilge et ekstra år i grunnskolen.

Kunnskapsministeren har svart på dette i Stortinget. 

Må foreligge reelt behov

Muligheten for å gå et ekstra år i grunnskolen er heller ikke ment å skulle brukes som en ordning for elever som ønsker å forbedre karakterene sine for å komme inn på førstevalget på videregående. Det må foreligge et reelt behov for et ekstra opplæringsår.