Tilskudd til privat barnehage ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning

Allerede godkjente barnehager som gjør endringer slik at det kreves en ny egnethetsvurdering etter barnehageloven § 10, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om en endring krever ny godkjenning.

Dersom barnehagen får ny godkjenning, kan kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert.

Dersom kommunen velger å finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen som helhet og ikke en del av barnehagen.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}