Tilskudd til privat barnehage ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning

Allerede godkjente barnehager som gjør endringer slik at det kreves en ny egnethetsvurdering etter barnehageloven § 10, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om en endring krever ny godkjenning.

Dersom barnehagen får ny godkjenning, kan kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert.

Dersom kommunen velger å finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen som helhet og ikke en del av barnehagen. 

Tolkningsuttalelsen ble opprinnelig publisert 15. juni 2019.

Oppdatert 3. juli 2019: Utdanningsdirektoratet har kommet med en tolkning om godkjenning av og tilskudd til barnehager som utvider eller endrer. Departementet har i ettertid besvart en henvendelse fra KS som omhandler tolkningen. Departementet er ikke enig i vår tolkning og skriver at kommuner kan gi tilskudd til deler av en barnehage.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}