Barnehageplass i en livssynsbarnehager

Når kommunen fordeler barnehageplasser i barnehager med religiøs profil, er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til brukernes ønsker og behov. Hvis kommunen må tildele søkere plass i en barnehage som er i strid med deres religiøse oppfatning, må kommunen tilpasse det totale barnehagetilbudet i kommunen.

Gjelder

Rett til barnehageplass

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass for alle barn som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov, jf. barnehageloven § 8 andre ledd. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å gi et tilbud som er i samsvar med § 12a. Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn, jf. barnehageloven § 12. 

Barnehager med religiøs profil

Ved fordeling av barnehageplasser i barnehager med religiøs profil er det særlig viktig at kommunen tar hensyn til brukernes ønsker og behov. Dersom kommunen må tildele søkere plass i barnehage som er i strid med deres religiøse oppfatning, må kommunen tilpasse det totale barnehagetilbudet i kommunen i samsvar med lokale forhold og behov.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}