Refusjon for barn av personer med diplomatstatus

Vi har besvart spørsmål om hvilken kommune som skal dekke tilskudd til barnehageplasser for barn uten folkeregistrert adresse, bosatt i en annen kommune enn der de går i barnehage. Barn av diplomater har ingen folkeregistrert adresse i Norge. Da barnet ikke er folkeregistrert i noen kommune, vil det heller ikke være noen kommune å kreve refusjon fra. Kommunen som barnehagen ligger i må da selv bære kostnadene for barnet, selv om barnet ikke bor i kommunen.

Les svaret til Fylkesmannen i Oslo og Akershus her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}